Het weer in Bergen

Op het moment dat je Bergen bezoekt krijg je te maken met een gematigd zeeklimaat. Ja, inderdaad, dit is hetzelfde klimaattype als dat we in Nederland kennen. De grote overeenkomst is dat zowel Bergen als Nederland in een gematigde zone liggen en onder invloed staan van relatief warm zeewater. Het grote verschil is echter dat het in Bergen vaker en meer regent dan in Nederland. Veel meer zelfs, als je weet dat de gemiddelde jaarlijkse neerslagsom in Bergen gemiddeld ongeveer die keer zo hoog is als die in de Nederlandse weer-stad De Bilt.
Regen als marketing tool

De grote hoeveelheden neerslag waar Bergen ieder jaar op mag rekenen heeft de stad aan twee factoren te danken. Ten eerste is er een regelmatige aanvoer van instabiele lucht vanuit westelijke richting. Normaalgesproken zouden de regenbuien verder het land intrekken, maar de bergen rondom Bergen zorgen ervoor dat de buien vaak blijven hangen en boven de stad uitregenen. Vaak is er dagen achtereen sprake van buiig of regenachtig weer. In extreme gevallen kan dit weken of zelfs maanden aanhouden. Zo is er tussen 29 oktober 2006 en 21 januari 2007 iedere dag tenminste 1 millimeter neerslag gevallen. Dat gebeurde vaak in de vorm van regen en soms in de vorm van sneeuw.

De klimaatstatistieken zijn op dit moment gunstiger dan de werkelijkheid. Er is een tendens gaande dat de hoeveelheden neerslag de afgelopen jaren regelmatig boven het langjarige gemiddelde uitkomen. Hieraan zijn de klimaatveranderingen in Bergen zichtbaar. De statistieken gaan over de afgelopen drie hele decennia, waardoor de verhoogde neerslagsom nog niet geheel doorgedrongen is tot deze klimatologische statistieken. Wat voor de stad erger is, is dat er ook vaker meer regen in korte tijd valt. Dit veroorzaakt soms overstromingen en aardverschuivingen.

De grootste hoeveelheden neerslag vallen in het najaar. De maanden september, oktober en oktober kun je ronduit nat noemen met maandelijkse neerslagsommen die rond de driehonderd millimeter liggen. Het voorjaar is het gunstigste: de maanden mei en juni zijn met iets meer dan honderd millimeter (gemiddeld) de droogste maanden. Dat is nog steeds meer dan de gemiddeld natste maand in een willekeurige plaats in Nederland.

Dat het niet alleen maar regen (of in de winter sneeuw) is, laat het voorjaar gelukkig ook regelmatig zien. Zo reisden wij eind mei 2018 naar Bergen en hadden dagenlang strakblauwe luchten. Mensen die de foto’s op deze website zien zullen daarom misschien wel denken dat de luchten bewerkt zijn.

Regen als marketing tool

Temperaturen

De temperaturen zijn relatief hoog voor een bestemming op 60,4° NB. Dat komt door de warme golfstroom die in de winter de kou tempert. Het is in de winter gemiddeld zelfs iets warmer dan in Nederland. In de zomer is het gemiddeld iets koeler dan in Nederland. Er zijn echter nog steeds voldoende warme dagen en ook regelmatig zomerse dagen. Tropische temperaturen van dertig graden Celsius of hoger worden slechts bij uitzondering gehaald. Wel komt het een aantal keren per jaar tot temperaturen die daar net onder liggen. Nachtvorst komt geregeld voor in de periode november tot en met maart. In oktober en april kan het ’s nachts ook vriezen, echter is die kans al een stuk kleiner dan in de echte wintermaanden.

Temperaturen

Zonneschijn

Omdat het regelmatig regent in Bergen, hangt er ook vrij vaak een wolkendek. Gemiddeld is het ongeveer zestig procent van de tijd zwaar tot geheel bewolkt. Ongeveer 10 tot 15 procent van de tijd is het half bewolkt terwijl het 25 tot 30 procent van de dag lichtbewolkt of onbewolkt is. Dat brengt het gemiddelde aantal uren zonneschijn per jaar op ongeveer twaalfhonderd. Hiermee mag je Bergen redelijk somber noemen.

De zon is het meeste te zien in de periode april tot en met augustus, met mei en juni als de duidelijk meest zonnige maanden. Dit is in absolute uren gerekend waarin de zon ongehinderd Bergen kan bereiken. Als je kijkt naar de verhouding daglicht en zonneschijn dan doen april, juli en ook augustus het ook nog wel goed. December is met gemiddeld een half uur zonneschijn per dag gewoon ronduit somber te noemen. Vaak laat de zon zich dan dagenlang helemaal niet zien.

Zonneschijn